Bolesławiec i powiat bolesławiecki cieszą się niskim wskaźnikiem bezrobocia

Bolesławiec i powiat bolesławiecki cieszą się niskim wskaźnikiem bezrobocia

W powiecie bolesławieckim, jak i w samym Bolesławcu, panuje historycznie niska stopa bezrobocia wynosząca jedynie 3,2%. Jest to efektem długoterminowych działań podejmowanych przez lokalne władze. Region ten jest siedzibą czterech podstref ekonomicznych, które generują liczne miejsca pracy.

W samym Bolesławcu sytuacja pracownicza jest jeszcze lepsza – stopa bezrobocia wynosi tam zaledwie 2%. Zasoby ludzkie są tu nie tylko wykorzystywane, ale wręcz poszukiwane. Pracodawcy oferują wiele miejsc pracy dla potencjalnych kandydatów.

Przeznaczone pod inwestycje tereny są już w pełni zagospodarowane. Tymczasem nowi inwestorzy wyrażają zainteresowanie utworzeniem dodatkowej strefy. Szczególnie atrakcyjna dla nich jest lokalizacja blisko niedawno wybudowanej autostrady A18.