Zakończenie budowy inwestycji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków PWiK

Zakończenie budowy inwestycji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków PWiK

Dnia 12 marca na terenie oczyszczalni ścieków należącej do spółki PWiK odbyły się uroczystości z okazji zakończenia prac nad budową instalacji fotowoltaicznej. Projekt ten, realizowany w ramach Polskiego Ładu, to inwestycja o wartości blisko dwóch milionów złotych. W efekcie przemiany oczyszczalnia PWiK zyskała samowystarczalność energetyczną, co jest zgodne z wyznaczonymi przez Unię Europejską celami na rok 2045.

Związek Międzygminny „BÓBR”, którego siedziba znajduje się przy ulicy Granicznej w Bolesławcu, jest inwestorem w budowę trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 500 kW. Wartość całego projektu wynosi 1 934 300,15 zł, a 95% kosztów zostało pokrytych dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład.

PWiK posiada obecnie 22 instalacje fotowoltaiczne o sumarycznej mocy 1400 kW. Wraz z biogazownią, te systemy są w stanie wyprodukować ponad 2,5 tysiąca megawatogodzin energii rocznie. Jest to ponad połowa całkowitego zużycia energii przez wszystkie obiekty Spółki, których jest ponad 200. Dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznych, PWiK ogranicza emisję CO2 do atmosfery o ponad 1500 ton na rok, co ma duże znaczenie dla ochrony środowiska.

Piotr Roman podczas uroczystości wyraził wdzięczność za doskonałą współpracę z gminą wiejską. Zaznaczył, że powstały dzięki niej model budzi zainteresowanie w innych miejscach, a do spółki przyjeżdżają dyrektorzy innych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych chcący uczyć się skutecznego zarządzania. Prezydent dodał również, że dzięki takim przedsięwzięciom, ceny wody i ścieków w Bolesławcu są niższe niż średnie opłaty wojewódzkie. Omawiane dane pochodzą z oficjalnych dokumentów Wód Polskich.