Umowa na rozbudowę układu komunikacyjnego w Bolesławcu: budowa nowego mostu i przebudowa obecnego

Umowa na rozbudowę układu komunikacyjnego w Bolesławcu: budowa nowego mostu i przebudowa obecnego

Weszła w życie umowa między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a firmą Himmel i Papesch Opole, która dotyczy realizacji projektu rozbudowy układu komunikacyjnego w Bolesławcu. Projekt ten obejmuje budowę nowego mostu przez rzekę Bóbr jak również przebudowę istniejącego mostu wzdłuż drogi krajowej nr 94. Oferta złożona przez wykonawcę, wynosząca blisko 41 mln zł, była najbardziej atrakcyjna.

Prace mają potrwać 32 miesiące od momentu podpisania umowy, co oznacza, że zakończenie prac przewidziane jest na ostatni kwartał 2026 roku. W ramach realizacji inwestycji, istniejący most zostanie rozebrany ze względu na niezadowalający stan techniczny i zastąpiony nowym obiektem. Oprócz tego, na północnej stronie rzeki powstanie dodatkowy most, co zaowocuje obecnością dwóch równoległych konstrukcji.

Budowa tych mostów wiąże się także z rozbudową drogi krajowej nr 94 o dwie jezdnie. Na końcach obu nowych przepraw mostowych powstaną ronda turbinowe o wymiarach, które zapewnią płynność ruchu oraz możliwość łatwej zmiany kierunku jazdy.

Projekt obejmuje także przebudowę prawie 600-metrowego odcinka DK94, co zwiększy nośność tej drogi do 11,5 t/na oś. Przewidziana jest również budowa ronda w miejscu obecnego skrzyżowania DK94 z ulicą Widok (droga wojewódzka nr 350), jak i przebudowa istniejącego ronda z ulicą Zgorzelecką. Dodatkowo zostaną zmodernizowane dwa skrzyżowania DK94, z ulicą Spacerową (droga powiatowa nr 2324D) oraz z drogą gminną (nr 104068D).