Dwie nowe konstrukcje mostowe powstaną na trasie drogi krajowej nr 94 w Bolesławcu

Dwie nowe konstrukcje mostowe powstaną na trasie drogi krajowej nr 94 w Bolesławcu

Planowane jest zbudowanie dwóch nowych mostów na trasie drogi krajowej numer 94 w mieście Bolesławiec. Właśnie otwarto oferty w przetargu związane z tym projektem, a liczba złożonych propozycji wyniosła 12.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z Wrocławia przeznaczyła na to przedsięwzięcie 55,6 milionów złotych. Większość zgłoszonych ofert mieści się w przygotowanym budżecie.

Najtańszą propozycję złożyła firma Himmel i Pepesch z Opola, proponując realizację projektu za kwotę 40,876 milionów złotych. Pozostałe oferty przedstawiają się następująco: Nowak-Mosty – 45,293 mln zł, Berger Bau – 47,344 mln zł, Banimex – 48,499 mln zł, Porr – 50,889 mln zł i Mosty Łódź za 50,969 mln zł. Budimex, Primost Południe i Warbud zaproponowali odpowiednio: 51,506 mln zł, 52,966 mln zł oraz 54,652 mln zł. Natomiast dwie oferty przekraczające założony budżet pochodzą od firm Max Bogl – 61,364 mln zł oraz Alusta – 62,186 mln zł.

Planowane do budowy mosty, które mają być równoległe względem siebie, zastąpią istniejący obiekt o niskim standardzie technicznym i niezgodnym z normami parametrami. Wraz z budową mostów, planowane jest także stworzenie dwupasmowej drogi krajowej nr 94. Na wjazdach i wyjazdach z nowych mostów zostaną wykonane ronda turbinowe. Dodatkowo, w miejscu obecnego skrzyżowania drogi nr 94 z ulicą Widok (DW-350), powstanie nowe rondo, a już istniejące rondo na skrzyżowaniu z ulicą Zgorzelecką będzie poddane modernizacji.