Planowana modernizacja układu drogowego w Bolesławcu: budowa dwóch mostów i rozbudowa drogi krajowej nr 94

Planowana modernizacja układu drogowego w Bolesławcu: budowa dwóch mostów i rozbudowa drogi krajowej nr 94

Zgodnie z informacjami o nowej inwestycji, planowane są istotne prace modernizacyjne na terenie Bolesławca (Dolnośląskie). Projekt ten zakłada oddanie do użytku dwóch nowych mostów oraz rozbudowę fragmentu drogi krajowej nr 94. Projektem tym kieruje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Oddział GDDKiA we Wrocławiu poinformował w środę, że dokumentacja przetargowa dotycząca tych prac została wysłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jego treść obejmuje szczegółowe informacje na temat planowanej rozbudowy układu komunikacyjnego oraz budowy nowych mostów w Bolesławcu.

Projekt zakłada, że obecny, technicznie zdegradowany most zostanie zdemontowany i na jego miejscu powstanie nowa przeprawa. Dodatkowo, GDDKiA ma zamiar wybudować jeszcze jeden most równoległy do pierwszego, który będzie usytuowany po stronie północnej.

Wrocławski oddział GDDKiA poinformował w środę, że każdy z nowo wybudowanych mostów będzie składał się z dwupasmowej jezdni, ścieżki rowerowej oraz chodnika, co umożliwi efektywne połączenie obu stron rzeki. Istotnym aspektem projektu jest także budowa rund turbinowych po obu stronach przepraw, by zapewnić płynność ruchu pojazdów.