Segregacja śmieci obowiązkowa

Segregacja śmieci obowiązkowa

Segregacja śmieci obowiązkowa

Segregacja śmieci obowiązkowa. Rada Miasta Bolesławiec podjęła nową ustawę, której celem było ustalenie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Chodziło o ustalenie stawek w całej gminie Bolesławiec. Kwota ta ma stanowić iloczyn liczby mieszkańców, którzy wspólnie zamieszkują daną nieruchomość. Stawka te będzie wynosić 26 zł od każdej osoby. Przewidywana jest również stawka podwyższona, która ma wynieść 52 zł od każdej osoby, która mieszka w określonej nieruchomości.

Co jest w planach?

Oprócz podniesienia stawek uchwała zawiera w sobie również zasady zwalniania z części opłat. Szczęściarzami są tutaj właściciele terenów, na których mieszkają rodziny kompostujące bioodpady. Jeśli ktoś posiada na własność działki zabudowane budynkami jednorodzinnymi, przy których znajdują się prywatne kompostowniki, taka ulga wynosi 1000 zł za mieszkańca.

Uchwała ta wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Rada Miasta Bolesławca przewiduje, że w przyszłym roku koszty gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosą 10 300 378 zł. Radni szacują również, że 32067 mieszkańców Bolesławca prowadzi prywatne kompostowniki. Nadane mają również zostać nowe uprawnienia dla Straży Miejskiej. Ma to doprowadzić do uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami. Funkcjonariusze Straży Miejskiej mają uczestniczyć w tym przedsięwzięciu na terenie całej giminy.

Dlaczego segregacja śmieci jest taka kosztowna?

Okazuje się, że gmina musi pokryć dość spory. Przede wszystkim trzeba opłacić odbieranie, transport i zbieranie odpadów komunalnych a także ich odzysk i unieszkodliwianie. Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych również wymaga sporego budżetu, nie mówiąc już o obsłudze administracyjnej systemu a także edukacji ekologicznej.  Gmina płaci również za utrzymanie pojemników w czystości oraz w odpowiednim stanie technicznym. Dodatkowo Rada Miasta jest odpowiedzialna za zbieranie odpadów w miejscach, które nie są przeznaczone do ich składowania ani magazynowania. Takie odpady również należy zutylizować.

Co jest powodem decyzji Rady Miasta?

Co jest powodem decyzji Rady Miasta? W okresie 2013-2018 nie było potrzeby większych zmian. Opłaty za zarządzanie systemem odpadów komunalnych w całości pokrywały wydatki, które już wtedy były wysokie. Niestety zmieniło się to w 2019 r., kiedy wydatki przekroczyły dochody. Mówimy tu o dużej sumie, jaką jest 2 172 250, 01 zł. Nie ma więc się co dziwić, że gmina Bolesławiec musiała podjąć odpowiednie kroki.