Segregacja śmieci obowiązkowa Segregacja śmieci obowiązkowa. Rada Miasta Bolesławiec podjęła nową ustawę, której celem było ustalenie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Chodziło o ustalenie stawek w całej gminie Bolesławiec. Kwota ta ma stanowić iloczyn liczby mieszkańców, którzy wspólnie zamieszkują ...