Bolesławiecka ceramika na liście UNESCO?

Bolesławiecka ceramika na liście UNESCO?

Miasto Bolesławiec jest znane ze swoich wyrobów ceramicznych. To wyjątkowa tradycja dla mieszkańców miasta, która zachwyca również zagranicznych turystów, z tej okazji każdego roku jest także organizowane Święto Ceramiki, które odbędzie się w dniach 17-21 sierpnia. Być może doczekamy się także wpisania bolesławieckiej ceramiki na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Dziedzictwo o wyjątkowej wartości

Władze samorządowe wraz z prezydentem miasta, Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Bractwo Ceramiczne i miejskie instytucje kultury oraz przedstawiciele firm ceramicznych podpisali deklarację współpracy w sprawie wpisu ceramiki bolesławieckiej na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a to może doprowadzić do wpisu na liście UNESCO. Na liście są wpisane obiekty dziedzictwa kulturowego i naturalnego o wyjątkowej powszechnej wartości dla ludzkości.

Wszystko dzięki położeniu

Dzięki swojemu położeniu Bolesławiec już od XVI wieku może zachwycać swoimi wyrobami ceramicznymi. Dorzecza Kwisy i Bobru to duże złoża gliny kamionkowej, którą wykorzystuje się do produkcji naczyń. W XVI wieku bolesławiecka ludność zaczęła produkcję glinianych naczyń do własnych potrzeb, ale później się to rozrosło do olbrzymich rozmiarów. Bolesławiec do dzisiaj jest europejską stolicą ręcznie wytwarzanej ceramiki.