„Aktywna tablica” również w Dolnośląskiem

„Aktywna tablica” również w Dolnośląskiem

„Aktywna tablica” również w Dolnośląskiem

„Aktywna tablica” również w województwie dolnośląskim. Jest to jedna z wielu akcji, mających wesprzeć młodzież szkolną, z której skorzystają również uczniowie z Dolnego Śląska. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zachęca do składania wniosków.

Na czym polega program?

Niedawno młodzież szkolna miała okazję dostać sprzęt elektroniczny w ramach akcji „Szkolne Pakiety Multimedialne„. „Aktywna tablica” to podobny program, który również ma na celu zaopatrzenie szkół w sprzęt. Dotyczy on publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Co ciekawe, z programu skorzystać będą mogły również szkoły za granicą. Inicjatywa została sfinansowana w 80% z budżetu państwa, a pozostałe 20% to wkład własny organów prowadzących. Łączna kwota, jaką rząd zamierza przeznaczyć na ten cel, to 35 mln zł.

Podstawa prawna tego programu to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Na co zostaną przeznaczone środki?

Na co szkoły przeznaczą środki otrzymane z programu? Uczniowie będą mogli skorzystać z nowych laptopów oraz urządzeń związanych z przetwarzaniem dźwięku i głosu. To oczywiście nie wszystko, bo szkoły będą mogły zakupić również tablice interaktywne, projektory oraz monitory dotykowe. Każda szkoła, która złoży wniosek do 2020 r. będzie zwolniona z wymogu, jakim jest dostęp do Internetu o prędkości minimum 30 Mb/s.

Kto może dołączyć do programu?

Na dofinansowanie mogą liczyć szkoły podstawowe, które nie otrzymały go w poprzedniej edycji. Do tego dochodzą szkoły ponadpodstawowe oraz szkoły za granicą, ale już bez tych ograniczeń. Nie oznacza to, że szkoły, które otrzymały już wsparcie, nie mogę w żaden sposób skorzystać z programu. Jeśli dana szkoła otrzymała już urządzenia, to nadal ma możliwość złożenie wniosku o dofinansowanie, które nie przekroczy 14 tys. zł.

Jak przebiega składanie wniosków?

Szkoła, która będzie chciała otrzymać dofinansowanie, musi to zrobić w wyznaczonym terminie. Zarząd takiej szkoły musiały więc złożyć wniosek w organie prowadzącym do 27 października. Do 29 października zaś organy te złożyły wnioski do wojewodów, a 3 listopada następuje kwalifikacja. Do dnia 30 listopada nastąpi pełne przekazanie środków.