Wzrost stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Bolesławiec

Wzrost stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Bolesławiec

Zgodnie z projektem uchwały, który zostanie poddany pod głosowanie podczas sesji planowanej na dzień 16 maja, mieszkańcy gminy Bolesławiec mogą zostać obarczeni kosztem wynoszącym nawet 39 zł za osobę za odpady segregowane. Zwiększona opłata, sięgająca aż do 78 zł, będzie naliczana w przypadkach, kiedy nie zostanie zadeklarowana segregacja śmieci.

Jednakże, istnieje również pewna korzyść finansowa dla osób kompostujących odpady na własnych terenach – dla nich opłata będzie niższa o 6 zł i wyniesie 33 zł. Projekt uchwały tłumaczy, że konieczność zmiany stawek za zarządzanie odpadami jest wynikiem wzrostu opłaty za 1 Mg zbieranych i gospodarowanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ten wzrost jest rezultatem przetargu rozstrzygniętego na okres od 1 kwietnia 2024 do 30 czerwca 2026 r., który spowoduje podwyżkę stawek o około 20% w porównaniu do obecnych.

Spółka EKO-REGION, jedyna, która wzięła udział w przetargu, zaoferowała kwotę przekraczającą 2,5 mln zł za realizację zadania. Urząd Gminy Bolesławiec ujawnił, że pierwotnie planował przeznaczyć na ten cel o ponad milion złotych mniej. Decyzja w tej sprawie została podjęta w marcu, jeszcze przed wyborami.