Bolesławscy maturzyści najlepsi w województwie

Bolesławscy maturzyści najlepsi w województwie

W maju oraz sierpniu młodzi obywatele podchodzili do egzaminu dojrzałości, który może mieć spory wpływ na ich przyszłość. Jak poszło maturzystom z Bolesławca? Okazuje się, że całkiem dobrze. 82% zdających poradziło sobie z egzaminem, a to jest najlepszy wynik w województwie dolnośląskim. Zdawalność w obrębie województwa wyniosła 74,8%, a w całym kraju 78,2%.

Egzaminy poprawkowe

Osoby, którym noga powinęła się na jednym egzaminie z przedmiotu obowiązkowego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego, który będzie miał miejsce 23 sierpnia. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie do dyrektora szkoły lub OKE o zamiarze przystąpienia do takiego egzaminu. Jednak absolwenci szkół, którzy nie zdali matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego, ponownie do egzaminu mogą przystąpić w przyszłych latach.

Matematyka najczęściej oblewana

Kolejny raz najtrudniejszym przedmiotem okazała się matematyka, nie zdało jej 18% zdających w kraju, w tym 14% w liceach, 25% w technikach oraz aż 71% w szkołach branżowych. Z językiem polskim nie poradziło sobie tylko 5% maturzystów.

Uchodźcy również próbowali

W Polsce na podejście do matury zdecydowało się 34 osoby z Ukrainy. Takie osoby miały przetłumaczone arkusze na swój macierzysty język, ale sprawdzani byli z polskiej podstawy programowej. Z tej grupy 18 osób poradziło sobie z wyzwaniem.