Zakończony remont grobu wojennego w Piaskach dzięki porozumieniu Gminy Bolesławiec z Wojewodą Łódzkim

Zakończony remont grobu wojennego w Piaskach dzięki porozumieniu Gminy Bolesławiec z Wojewodą Łódzkim

Franciszek Bojarski z Tarnowskich Gór i Tomasz Pokora – sołtys wsi Piaski, honorowi obrońcy Ojczyzny, którzy oddali swoje życie 1 września 1939 r., otrzymali należny hołd. Ich grób wojenny, usytuowany na terenie cmentarza rzymskokatolickiego w Piaskach, odzyskał swój pierwotny blask po niedawno zakończonym remoncie.

Całe przedsięwzięcie było możliwe dzięki dotacji celowej na kwotę 12.500,00 zł, pochodzącej z porozumienia pomiędzy Gminą Bolesławiec a Wojewodą Łódzkim. W wygląd nagrobka oraz treść inskrypcji zaangażowany był Oddział Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, który współpracował przy podobnym projekcie w 2022 r., kiedy to przeprowadzony został remont pięciu innych grobów wojennych na tym samym cmentarzu.

Gmina Bolesławiec wyraziła swoje zadowolenie z faktu, że prace konserwacyjne zdążyły się zakończyć przed nadejściem 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wyrazy uznania skierowała także do mieszkańców sołectwa Piaski za ich zaangażowanie i pamięć o bohaterach – dowodem tego były złożone na grobie kwiaty i znicze.