Spotkanie rolników w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej: protest przeciwko formom handlu z Ukrainą

Spotkanie rolników w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej: protest przeciwko formom handlu z Ukrainą

W dniu 24 stycznia, w godzinach od południa do 14:00, na terenach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, konkretnie w obwodzie Osła w gminie Gromadka, planowane jest zgromadzenie rolników. Według informacji przewiduje się, że w spotkaniu weźmie udział około 20 osób. Demonstrujący mają zamiar przemierzyć trasę od firmy Action do hotelu Osła i następnie pozostać na poboczu drogi przy hangarach. Organizatorzy zapewniają, że choć możliwe jest spowolnienie ruchu drogowego, nie są planowane większe utrudnienia – traktory mają poruszać się po drodze bez całkowitego blokowania ruchu.

Ten protest stanowi część ogólnopolskiego strajku rolników. Wśród postulatów demonstrujących znajduje się żądanie rewizji Wspólnej Polityki Rolnej. Od początku roku podobne masowe protesty rolnicze miały miejsce w różnych krajach, takich jak Niemcy, Francja, Rumunia, Grecja czy Litwa.

Kontrowersje budzi kwestia handlu artykułami rolno-spożywczymi pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Ukrainą. Rolnicy sprzeciwiają się obecnym formom tego handlu, twierdząc, że szkodzą one interesom rolników z Europy.