Podpisanie umowy dotyczącej funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Bolesławcu

Podpisanie umowy dotyczącej funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego w Bolesławcu

Pod koniec listopada 2023 roku, dokładnie 28-go dnia tego miesiąca, doszło do podpisania istotnego dokumentu przez dwóch ważnych decydentów. Właściwie chodzi o list intencyjny, który został podpisany przez Jarosława Obremskiego pełniącego funkcję wojewody, oraz Piotra Romana – prezydenta Bolesławca. Tematem tej umowy jest utworzenie oraz przyszłe funkcjonowanie Terenowego Punktu Paszportowego na terenie miasta Bolesławiec. Istotnym jest, że punkt ten ma działać jako część struktury Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta. Wydział ten należy do Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W porozumieniu, które zostało zawarte, miasto Bolesławiec zobowiązało się do kilku kluczowych rzeczy. Przede wszystkim zapewni nieodpłatnie odpowiednie warunki lokalowe dla nowo powstającego punktu. Ponadto, zadba o obsługę administracyjno-biurową oraz wyposaży pomieszczenia w niezbędny sprzęt stanowiskowy. Miasto ma również pokrywać wszystkie koszty związane z prowadzeniem Terenowego Punktu Paszportowego, w tym koszty związane z zapewnieniem odpowiednich środków bezpieczeństwa podczas przechowywania dokumentów paszportowych i dokumentacji paszportowej. Bolesławiec zobowiązał się ponadto do organizacji transportu tej dokumentacji do Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze oraz do odebrania i przewozu paszportów.

Z drugiej strony, wojewoda Jarosław Obremski zobowiązał się do dostarczenia sprzętu dla nowo utworzonego punktu. Sprzęt ten ma pochodzić od Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dodatkowo, wojewoda zapewni obsadę dla punktu – dwie osoby, każda na 1/4 etatu. Na koniec, wojewoda ma również zapewnić materiały informacyjne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania punktu.