Pierwsze kolumbarium w Kruszynie (gminie Bolesławiec)

Pierwsze kolumbarium w Kruszynie (gminie Bolesławiec)

W Kruszynie zostało wzniesione kolumbarium – jest to pierwsza tego typu inwestycja cmentarna w gminie Bolesławiec. Konstrukcja wyróżnia się kształtem prostopadłościanu. Składa się z segmentów, które podzielone są na nisze – w nich znajdują się urny z prochami. Opisywana forma pochówku pozwala zaoszczędzić sporą ilość przestrzeni, a jednocześnie zminimalizować koszty. Kremacja cieszy się coraz większym zainteresowaniem. We wspomnianej miejscowości powstaną dwa kolumbaria z 21 niszami. Teren wokół nich zostanie wybrukowany.