Notarialna umowa na rzecz Szpitala św. Łukasza podpisana przez Powiat Bolesławiecki w dniu 30.10.2023 r.

Notarialna umowa na rzecz Szpitala św. Łukasza podpisana przez Powiat Bolesławiecki w dniu 30.10.2023 r.

W ostatni dzień października 2023 roku Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak i Wicestarosta Mirosław Horzempa, reprezentujący Powiat Bolesławiecki, zawarli notarialną umowę o przekazanie prawa użytkowania budynku dawnego posterunku policji przy ulicy Zygmunta Augusta do dyspozycji Kamilowi Barczykowi, dyrektorowi Szpitala św. Łukasza. Wartość tej nieruchomości oszacowano na 7 361 000 zł.

Umowa ta jest strategicznym krokiem zaplanowanym z myślą o rozszerzeniu działalności szpitala oraz poprawie jakości świadczonych usług medycznych. To porozumienie umożliwi bowiem utworzenie nowoczesnego centrum rehabilitacyjnego, które ma za zadanie oferować pacjentom z różnymi schorzeniami usługi najwyższej jakości. Będzie to miejsce niezbędne dla osób, które po udarach mózgu, urazach czy operacjach, potrzebują specjalistycznej opieki rehabilitacyjnej.

Innym istotnym elementem tej umowy jest decyzja o przeniesieniu Zespołu Ratownictwa Medycznego do nowo pozyskanego budynku. Ta zmiana pozwoli szpitalowi na stworzenie przestrzeni, która sprzyjać będzie lepszej organizacji skutecznej i efektywnej pomocy medycznej w przypadku nagłych zdarzeń.