Modernizacja ulicy Wańkowicza dla poprawy komfortu przejazdu i poruszania się pieszych

Modernizacja ulicy Wańkowicza dla poprawy komfortu przejazdu i poruszania się pieszych

Brak przestronności na drodze i związane z tym utrudnienia w ruchu pojazdów większych gabarytów, takich jak samochody śmieciarskie, będą niedługo rozwiązane na jednokierunkowej ulicy Wańkowicza, łączącej dwie inne ulice – Jana Pawła II i Gałczyńskiego. Plany modernizacji tej uliczki zostały już potwierdzone na bieżący rok.

Problemy związane z jej infrastrukturą, takie jak betonowe, pęknięte i pokruszone płyty, które obecnie stanowią nawierzchnię ulicy, zostaną odpowiednio usunięte. Następnie zostanie założona nowa powierzchnia drogowa, znacznie poprawiając warunki jazdy.

Projekt obejmuje także budowę miejsc parkingowych po stronie ulicy Jana Pawła II, aby umożliwić kierowcom estetyczne i bezpieczne parkowanie, zamiast blokowania ciasnej jezdni. Dodatkowo planowane jest wykonanie chodnika dla pieszych oraz systemu odwodnienia. Wszystko to ma na celu sensowne wykorzystanie przestrzeni drogowej i poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi.

Cała inicjatywa przewiduje nakłady finansowe w wysokości 450 tys. złotych. Wydaje się to dużą inwestycją, ale patrząc na aktualny stan ulicy Wańkowicza, jest to niezbędne.

Sytuacja na tej ulicy była od dawna niezadowalająca, z uwagi na jej wąskość i brak sprzątania. Zamiatarki nie rozpoznawały jej od wielu lat. Ostatnio nawet nowo zamontowane oświetlenie LED przestało funkcjonować. Pomimo licznych zgłoszeń do urzędu miasta, problem z oświetleniem nadal pozostaje nierozwiązany.