Funkcjonowanie punktu alarmowo-dyspozycyjnego w Nadleśnictwie Bolesławiec

Funkcjonowanie punktu alarmowo-dyspozycyjnego w Nadleśnictwie Bolesławiec

W strukturach Nadleśnictwa Bolesławiec działa specjalny punkt alarmowo-dyspozycyjny, którego rolą jest monitorowanie potencjalnych zagrożeń pożarowych na terenach leśnych. Choć kiedyś tę odpowiedzialność pełnili strażnicy zasiadający na wysokich wieżach obserwacyjnych, dzisiejsza technologia umożliwia wykonywanie tego zadania za pomocą specjalistycznych kamer.

Proces lokalizacji potencjalnego miejsca pożaru opiera się na zasadzie triangulacji. Warto jednak podkreślić, że obserwacja dymu nie zawsze jednoznacznie wskazuje na miejsce wybuchu pożaru. Sytuacje, gdy ognisko pożaru znajduje się kilkadziesiąt, a czasem nawet kilkaset metrów od miejsca zauważonego zadymienia, nie są rzadkością.

Zdarza się również, że widoczny dym nie jest wynikiem pożaru lasu. Przykładowo, może dojść do pożarów łąk, ktoś może rozpalić ognisko czy też wypalić gałęzie – co jest praktyką niezgodną z prawem. Innym powodem zadymienia mogą być ćwiczenia wojskowe.

Niemniej jednak, w kontekście lasu kluczowe jest szybkie reagowanie na każde potencjalne zagrożenie. Dlatego leśnicy z Nadleśnictwa Bolesławiec utrzymują stały kontakt ze swoimi kolegami z Nadleśnictw Świętoszów, Węgliniec, Złotoryja i Lwówek Śląski. To wszystko ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia, który mógłby doprowadzić do poważnych szkód.