Zabytkowe kamienice w Bolesławcu odzyskały dawny blask

Zabytkowe kamienice w Bolesławcu odzyskały dawny blask

Koniec roku przyniósł wiele zakończeń i oczywiście podsumowań. Grudzień 2022 roku to również zakończony remont, aż czterech obiektów. Chodzi oczywiście o trzy kamienice znajdujące się przy ulicy Kubika w Bolesławcu oraz zabytkową salę gimnastyczną zlokalizowaną przy ulicy Bankowej. Wskazane inwestycje pozyskały dofinansowanie z budżetu miasta Bolesławiec.

Dofinansowanie przyznane zostało na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz wszelkie roboty budowlane. Budynki są wpisane w gminnej ewidencji zabytków. Łącznie w ramach dotacji przyznano 500 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że wnioski na renowację zabytkowych kamienic złożyły wspólnoty mieszkaniowe oraz Polską Prowincję Zakonu Pijarów.

Wszystkie prace zostały dokładnie przeprowadzone pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotacja została przyznana z uwagi na wysoką wartość historyczną oraz kulturową dla Bolesławca. Dzięki finansowemu wsparciu kolejne obiekty odzyskują dawny blask.